JUDr. Pavel Smutný, president Bohemian Heritage Fund a Česko-izraelské smíšené obchodní komory obdržel od ministra kultury Daniela Hermana Cenu ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury.

REDS2222

V Nostickém paláci, sídle ministerstva kultury, proběhlo dne 23. března 2016 pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana již tradiční slavnostní ocenění mecenášů české kultury z nadačního fondu Bohemian Heritage Fund. Při této slavnostní příležitosti podepsaly ministerstvo kultury České republiky a BOHEMIAN HERITAGE FUND Memorandum o vzájemné spolupráci. President fondu Pavel Smutný obdržel od ministra kultury Cenu ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury.

BOHEMIAN HERITAGE FUND uspořádal již potřetí Výroční setkání mecenášů s ministrem kultury, kterého se účastnila rovněž řada osobností českého kulturního života, včetně představitelů partnerských institucí nadačního fondu. Při této příležitosti Daniel Herman, ministr kultury České republiky, a Pavel Smutný, president BOHEMIAN HERITAGE FUND, poděkovali téměř padesátce mecenášů za trvalou podporu českého kulturního dědictví a předali jim čestné diplomy.

„Evropa i naše země se nyní nachází ve složité situaci dezintegrace hodnot. BOHEMIAN HERITAGE FUND si právě péči o tyto hodnoty a kulturní tradici vytkl jako jeden z cílů. Děkuji všem našim mecenášům za jejich podporu, díky níž můžeme uskutečňovat výjimečné umělecké projekty, které pomáhají tyto hodnoty upevňovat a povzbuzovat národní sebevědomí,“ říká Pavel Smutný, president BOHEMIAN HERITAGE FUND.

Ocenění jednotlivým mecenášům předal již podruhé ministr kultury osobně. „Celé národní obrození bylo podporováno mecenáši, zejména zemsky cítící aristokracií a později úspěšnými podnikateli,“ uvedl ministr Herman v úvodním projevu. „Letos si připomínáme výročí velkého génia Wolfganga Amadea Mozarta, ale nebýt mecenášů, k čemu by bylo jeho nadání?“ připomněl závěrem, kdy ocenil ochotu a zájem přítomných podílet se na péči o kulturní dědictví.

V průběhu večera bylo podepsáno Memorandum o spolupráci Ministerstva kultury a BOHEMIAN HERITAGE FUND, které formalizuje spolupráci na vybraných projektech a vyjadřuje odhodlání společně usilovat o zlepšení financování české kultury ze soukromých zdrojů. „Smyslem memoranda je potvrzení koordinace naší podpory zaměřené na špičkové projekty, které jsou zdrojem exkluzivních, kvalitních uměleckých zážitků, tak aby se Praha opět stala uznávaným centrem umění a kultury, jakým nepochybně byla za vlády císaře a krále Karla IV.,“ řekl ministr kultury.

Na závěr setkání udělil ministr kultury Daniel Herman presidentu BOHEMIAN HERITAGE FUND Pavlu Smutnému Cenu ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury za svou celoživotní činnost pro podporu, ochranu a rozvoj národního kulturního dědictví ve všech oblastech kultury.

„Ocenění si hluboce vážím. Celý život jsem se snažil smiřovat nesmiřitelné a konat dobré i tam, kde se to často zdálo nemožné. Spolu s našimi mecenáši v tomto konání bude na poli kultury v tom nejširším slova smyslu pokračovat a dále usilovat o to, aby česká kultura byla znovu světovým pojmem,“
řekl Pavel Smutný, president BOHEMIAN HERITAGE FUND.