Poděkování partnerům Ceny Arnošta Lustiga

15. 10. 2021
Děkujeme všem partnerům letošního ročníku Ceny Arnošta Lustiga, bez Vaší podpory bychom tuto krásnou událost nemohli uskutečnit, velice si Vaší přízně vážíme!
Děkujeme také primátorovi hl. města Prahy, MUDr. Zdeňku Hřibovi, že nad Cenou Arnošta Lustiga za rok 2020 převzal záštitu a pro slavnostní ceremoniál nám dal k dispozici krásné prostory Rezidence primátora hl. města Prahy.