Laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2018 je generál Karel Řehka

16. 5. 2019

Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, udělenou za rok 2018, získal brigádní generál Karel Řehka. Během své vojenské kariéry byl nasazen na zahraničních misích v Kosovu a Afghánistánu, věnuje se teorii ozbrojených konfliktů i hybridní války a v současné době je zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod v Polsku.

Odvaha a statečnost
lidskost a spravedlnost

Laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2018 je generál Karel Řehka

16. 5. 2019

Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, udělenou za rok 2018, získal brigádní generál Karel Řehka. Během své vojenské kariéry byl nasazen na zahraničních misích v Kosovu a Afghánistánu, věnuje se teorii ozbrojených konfliktů i hybridní války a v současné době je zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod v Polsku.

V Praze, 16. května 2019Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, udělenou za rok 2018, získal brigádní generál Karel Řehka. Během své vojenské kariéry byl nasazen na zahraničních misích v Kosovu a Afghánistánu, věnuje se teorii ozbrojených konfliktů i hybridní války a v současné době je zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod v Polsku.

 

Cenu převzal 16. května ve 12 hodin z rukou ministra zahraničních věcí České republiky Tomáše Petříčka, který je členem Čestného výboru Ceny a předsedy Výboru Ceny profesora Jana Pirka v Rezidenci primátora hl. m. Prahy.

„Výbor Ceny Arnošta Lustiga se letos vydal netradiční, ale pochopitelnou cestou, jejímž výsledkem je ocenění brigádního generála Karla Řehky. Generál Řehka je osobou, která nepochybně splňuje ta nejtěžší kritéria ceny. Je to druhý nejmladší český generál, aktivní voják s bohatými zkušenostmi, člověk mimořádné osobní integrity, velký vlastenec a člověk, který přemýšlí o této zemi a jak jí nejlépe sloužit. Jeho volbou tak výbor ceny vyslal dva signály. Zaprvé, že i v dnešní době mezi námi žijí hrdinové, což se netýká jen generála Řehky, ale i jeho dalších kolegů a kamarádů z Armády České republiky. Hrdinství vojáků je fakt, který nemá smysl relativizovat. Zadruhé se výbor touto volbou přiklonil k ocenění hrdiny z hierarchické struktury, z Armády České republiky, která je výsostnou strukturou státu. Letošní rozhodnutí tak podtrhuje hodnoty, které se váží k obranně státu i civilizace, k našim závazkům v roce 20. výročí vstupu do NATO,“ říká Pavel Smutný, jeden ze zakladatelů Ceny Arnošta Lustiga.

            Brigádní generál Ing. Karel Řehka (narozen 1. 2. 1975 v Brně) vystudoval Vojenské gymnázium v Opavě, poté absolvoval Vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově a Královskou vojenskou akademii v Sandhurstu ve Velké Británii. V červnu 1999 byl jako velitel průzkumného odřadu vyslán se 6. průzkumnou rotou KFOR do operace Joint Guardian na území jugoslávské provincie Kosovo. V roce 2003 absolvoval kurs krizového řízení obrany státu na Vojenské akademii v Brně a v roce 2004 se jako zástupce velitele kontingentu speciálních sil zúčastnil operace Enduring Freedom na území Afghánistánu. Do něj se pak ještě dvakrát vrátil, a to na přelomu let 2006/2007 a 2007/2008. Byl ředitelem Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany ČR a v srpnu loňského roku se stal zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblagu poblíž Kalinindgradu, kde působí až dosud. Je autorem knihy Informační válka, podílel se také na knihách Na rozhraní, Povaha změny a Lidé a dějiny.

Na téma odvahy, statečnosti, lidskosti a spravedlnosti, za něž je Cena Arnošta Lustiga udílena, generál Karel Řehka říká: Jsou to nadčasové hodnoty, které budou vždy důležité. V žádné době nejspíš nenastala situace, kdy by si současníci řekli, že je v tomto ohledu vše ideální a perfektní. Dnešní doba je uspěchaná, velmi konzumní a lidi se kolikrát nedokáží zastavit a pořádně se zamyslet, proč vlastně něco dělají. Máme zaplavené hlavy neskutečným množstvím informací a některé hodnoty se tak mohou lehce vytratit. Na druhou stranu měla každá éra něco svého, ať už dobrého, nebo špatného. Lidé měli své problémy ve středověku, mají je dneska a budou je mít i v příštím století. Vždy bychom chtěli, aby mezi námi bylo víc lidskosti a odvahy, což je přirozené.“

 Foto: Morris Media