Laureát za rok 2022 – Cyril Höschl

V pořadí již jedenáctým laureátem Ceny Arnošta Lustiga se stal psychiatr a pedagog Cyril Höschl. Téměř padesát let patří k předním odborníkům na duševní zdraví a je také aktivním popularizátorem vědy.

Cyril Höschl (narozen 12. Listopadu 1949) je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. V letech 1990–2021 působil jako ředitel Národního ústavu duševního zdraví (dříve Psychiatrické centrum Praha). Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997). V letech 1990 – 2020 byl přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze. V letech 2007 – 2008 byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008 – 2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM). Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR a mj. laureátem ocenění Česká hlava (2008). Je autorem pěti knih a řady učebnic.

Na téma odvahy, statečnosti, lidskosti a spravedlnosti, za něž je Cena Arnošta Lustiga udílena, Cyril Höschl říká:

„Znamenají především nikdy nekončící boj za svobodu. A svobodu považuji za hodnotu nejvyšší. Není nikdy vybojována definitivně, není zaručena, ve všech dějinných i životních etapách je ohrožena a hodnoty, jež Cena Arnošta Lustiga představuje, jsou jejími garanty. Ať už je to statečnost, kterou je právě v boji za svobodu třeba mnohdy vykazovat, či lidskost, protože svoboda je podmínkou lidských práv, a samozřejmě spravedlnost.“

„Odvaha se dá prokazovat v každodenním přístupu k bližním v tom, že když vidím nějakou nespravedlnost, nenechám to být i za cenu omezení svého pohodlí. V mém okolí bylo mnoho takových, kteří byli ochotni obětovat značný díl ze svého komfortu, když začala válka na Ukrajině. Moje starší dcera si například ke svým sedmi dětem a zvířatům nastěhovala  domů jeden ukrajinský pár a jednu ukrajinskou ženu. Druhá dcera – záchranářka zase jela na Ukrajinu pomáhat do nemocnic. To jsou drobné činy, kamínky do mozaiky, která jako celek ukazuje odvážný přístup k životu. Lidskost lze pak prokazovat nejen ve vztahu k lidem, ale třeba i ke zvířatům, rostlinám a životnímu prostředí, v němž koneckonců všichni žijeme. Spravedlnost je vlastnost, která je relevantní ve všední každodennosti a lze ji projevovat dennodenně na mikroúrovni. Smysl pro spravedlnost je v nás hluboce zakořeněn, stejně tak i ve zvířatech. Péče o férovost je zrovna tak nekonečný úkol jako péče o svobodu. Pečovat o to, aby se nacházelo co nejvíc průniků spravedlnosti mezi znesvářenými skupinami je úkol jako hrom i pro laureáty Ceny Arnošta Lustiga. I v dobách, jež nepřinášejí zrovna věznění za vaše názory, je pořád prostor uplatnit péči o tyto hodnoty nadstandardním způsobem.“

 

Odvaha a statečnost
lidskost a spravedlnost

Laureát za rok 2022 – Cyril Höschl

V pořadí již jedenáctým laureátem Ceny Arnošta Lustiga se stal psychiatr a pedagog Cyril Höschl. Téměř padesát let patří k předním odborníkům na duševní zdraví a je také aktivním popularizátorem vědy.

Cyril Höschl (narozen 12. Listopadu 1949) je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. V letech 1990–2021 působil jako ředitel Národního ústavu duševního zdraví (dříve Psychiatrické centrum Praha). Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997). V letech 1990 – 2020 byl přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze. V letech 2007 – 2008 byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008 – 2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM). Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR a mj. laureátem ocenění Česká hlava (2008). Je autorem pěti knih a řady učebnic.

Na téma odvahy, statečnosti, lidskosti a spravedlnosti, za něž je Cena Arnošta Lustiga udílena, Cyril Höschl říká:

„Znamenají především nikdy nekončící boj za svobodu. A svobodu považuji za hodnotu nejvyšší. Není nikdy vybojována definitivně, není zaručena, ve všech dějinných i životních etapách je ohrožena a hodnoty, jež Cena Arnošta Lustiga představuje, jsou jejími garanty. Ať už je to statečnost, kterou je právě v boji za svobodu třeba mnohdy vykazovat, či lidskost, protože svoboda je podmínkou lidských práv, a samozřejmě spravedlnost.“

„Odvaha se dá prokazovat v každodenním přístupu k bližním v tom, že když vidím nějakou nespravedlnost, nenechám to být i za cenu omezení svého pohodlí. V mém okolí bylo mnoho takových, kteří byli ochotni obětovat značný díl ze svého komfortu, když začala válka na Ukrajině. Moje starší dcera si například ke svým sedmi dětem a zvířatům nastěhovala  domů jeden ukrajinský pár a jednu ukrajinskou ženu. Druhá dcera – záchranářka zase jela na Ukrajinu pomáhat do nemocnic. To jsou drobné činy, kamínky do mozaiky, která jako celek ukazuje odvážný přístup k životu. Lidskost lze pak prokazovat nejen ve vztahu k lidem, ale třeba i ke zvířatům, rostlinám a životnímu prostředí, v němž koneckonců všichni žijeme. Spravedlnost je vlastnost, která je relevantní ve všední každodennosti a lze ji projevovat dennodenně na mikroúrovni. Smysl pro spravedlnost je v nás hluboce zakořeněn, stejně tak i ve zvířatech. Péče o férovost je zrovna tak nekonečný úkol jako péče o svobodu. Pečovat o to, aby se nacházelo co nejvíc průniků spravedlnosti mezi znesvářenými skupinami je úkol jako hrom i pro laureáty Ceny Arnošta Lustiga. I v dobách, jež nepřinášejí zrovna věznění za vaše názory, je pořád prostor uplatnit péči o tyto hodnoty nadstandardním způsobem.“