Poděkování partnerům 12. ročníku Ceny Arnošta Lustiga

7. 6. 2024

Děkujeme všem partnerům 12. ročníku Ceny Arnošta Lustiga. Vaší neocenitelné podpory a přízně si hluboce vážíme!

Vaše podpora byla klíčová pro úspěch této události a pomohla nám důstojně připomenout hodnoty, které jsou v dnešním světě stále aktuální. Díky vám můžeme pokračovat v odkazu Arnošta Lustiga a vyzdvihovat ty, kteří svými činy přispívají k lepšímu světu.

Zvláštní poděkování patří panu Bohuslavu Svobodovi, primátorovi hlavního města Prahy, za laskavé převzetí záštity nad Cenou Arnošta Lustiga za rok 2023 a za poskytnutí nádherných prostor Rezidence primátora pro slavnostní ceremonii.

Odvaha a statečnost
lidskost a spravedlnost

Poděkování partnerům 12. ročníku Ceny Arnošta Lustiga

7. 6. 2024

Děkujeme všem partnerům 12. ročníku Ceny Arnošta Lustiga. Vaší neocenitelné podpory a přízně si hluboce vážíme!

Vaše podpora byla klíčová pro úspěch této události a pomohla nám důstojně připomenout hodnoty, které jsou v dnešním světě stále aktuální. Díky vám můžeme pokračovat v odkazu Arnošta Lustiga a vyzdvihovat ty, kteří svými činy přispívají k lepšímu světu.

Zvláštní poděkování patří panu Bohuslavu Svobodovi, primátorovi hlavního města Prahy, za laskavé převzetí záštity nad Cenou Arnošta Lustiga za rok 2023 a za poskytnutí nádherných prostor Rezidence primátora pro slavnostní ceremonii.