Záznam slavnostního ceremoniálu předávání Ceny Arnošta Lustiga za rok 2017

11. 6. 2018