Organizační výbor Ceny Arnošta Lustiga

Kontakt pro pozvané hosty:

Gabriela Horká

email: rsvp@cenaarnostalustiga.cz

mobil: +420 775 919 160

Kontakt pro média

Mikoláš Rec

email: mikolas.rec@cenaarnostalustiga.cz

mobil: +420 736 627 789