Organizační výbor Ceny Arnošta Lustiga

Kontakt pro pozvané hosty:

Gabriela Horká

email: rsvp@cenaarnostalustiga.cz

mobil: +420 775 919 160

 

Kontakt pro média

Jan Beneš

email : jan.benes@cenaarnostalustiga.cz

mobil: +420 733 697 147