Organizační výbor Ceny Arnošta Lustiga

Mgr. Karel Kortánek, MBA
výkonný ředitel
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
email: karel.kortanek@cisok.cz

 

Kontakt pro média

Pavel Kučera
Relative PR & Consultancy, s.r.o.
email: pavel.kucera@relativepr.cz
mobil: 604 824 732

Odvaha a statečnost
lidskost a spravedlnost

Organizační výbor Ceny Arnošta Lustiga

Mgr. Karel Kortánek, MBA
výkonný ředitel
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
email: karel.kortanek@cisok.cz

 

Kontakt pro média

Pavel Kučera
Relative PR & Consultancy, s.r.o.
email: pavel.kucera@relativepr.cz
mobil: 604 824 732