Laureáti ceny
Arnošta Lustiga
Eva Filipi
laureátka Ceny Arnošta Lustiga za rok 2023
„Člověk, který je pod tlakem, musí být schopen zachovat si charakter, slušnost a čest. A zároveň nesmíme ztratit základní orientaci ve věcech dobra a smyslu toho, co děláme a o co usilujeme."
Cyril Höschl
laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2022
„Svobodu považuji za hodnotu nejvyšší. Není nikdy vybojována definitivně, není zaručena, ve všech dějinných i životních etapách je ohrožena."
Šimon Pánek
Šimon Pánek
laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2021
„Lidskost může každý projevit stokrát za den, to nejmenší je zajímat se o osud slabších.“
Pavel Pafko
laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2020
„Vzory můžete mít různé, ale vyloženě hrdinství vnímám v konkrétních humánních činech. Řadím mezi ně situace, kdy je člověk ochoten se něčeho zříct ve prospěch někoho jiného.“
Karel Řehka
laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2018
„Hrdina je podle mě někdo, kdo dokáže v důležité situaci udělat to, co považuje za správné bez ohledu na vlastní bezpečí a prospěšnost. Dokáže zvolit správnou cestu a najít v sobě sílu se jí vydat. Přes veškerý strach, obavy a vědomí slabostí v kritický moment ví, že musí udělat správnou věc. To považuji za hrdinství."
Paul Rausnitz
laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2017
Odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost – všechny tyto vlastnosti byly potřebné k vítězství nad fašismem a komunismem. Je nezbytné, aby zejména mladší generace dostaly více úplných informací, aby se tato hrozná etapa naší historie už nikdy nemohla opakovat.
Dana Němcová
laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2016
V dobách Charty 77 jsme poctivě hledali odpovědi v dialogu a pluralitě názorů, za samozřejmého respektu k různosti a lidské důstojnosti každého diskutéra.
Jiří Stránský
laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2015
Mít jiné názory ještě není žádná odvaha. Odvaha je, když dokážete ty názory bránit.
Teprve tehdy poznáte, co stojí a co nestojí za urputné bránění.
Petr Sýkora
Petr Sýkora
laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2014
Vycházím z toho, že pokud chce člověk měnit svět kolem sebe,
měl by nejprve začít u sebe.
Bedřich Utitz
Bedřich Utitz
laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2013
Já bych skutečně prosil členy vlády, kteří tu jsou a členy našeho hospodářství, aby se přičinili o to, aby se ta situace v zemi natolik změnila, že na ni můžeme všichni zase být hrdi, tak jak jsme hrdi na naši minulost.
Kamila Moučková
laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2012
Proč mluvit o prožitku naší generace? Kvůli dnešku!
Tohle všechno by měli ti mladí vědět.
Václav Malý
Mons. Václav Malý
laureát Ceny Arnošta Lustiga za rok 2011
Zdá se mi, že zase žijeme v době bez ideálů. Vůbec nezpochybňuji potřebu růstu životní úrovně, ale je důležité vědět, že sám o sobě nepřináší štěstí a už vůbec jej negarantuje.