Laureát za rok 2017 – Paul Rausnitz

„Je vždycky lepší mít jasný, nezkreslený a dobře zaostřený pohled na všechno, co nás obklopuje. Čím lépe vidíme, tím lépe myslíme. V mlze se člověk snadno ztratí. Totéž platí pro lidský naturel. Depresivní a úzkostlivá povaha není nejlepším předpokladem pro úspěch.“

„Já jsem založení navýsost pozitivního. Problémy jsem byl zvyklý překonávat, nikoli jim podléhat. To je to, co pro mne znamená lepší pohled na svět.“

„Odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost – všechny tyto vlastnosti byly potřebné k vítězství nad fašismem a komunismem. Je nezbytné, aby zejména mladší generace dostaly více úplných informací, aby se tato hrozná etapa naší historie už nikdy nemohla opakovat.“

Paul Rausnitz (narozen 9. 3. 1928 v Jablonci nad Nisou) po okupaci Československa v roce 1939 odešel se svými rodiči a bratry přes Polsko do Sovětského svazu. Po boku svých bratrů se coby teprve čtrnáctiletý přihlásil do československé jednotky v Buzuluku a podílel se na osvobození Československa od nacistů.

Odvaha a statečnost
lidskost a spravedlnost

Laureát za rok 2017 – Paul Rausnitz

„Je vždycky lepší mít jasný, nezkreslený a dobře zaostřený pohled na všechno, co nás obklopuje. Čím lépe vidíme, tím lépe myslíme. V mlze se člověk snadno ztratí. Totéž platí pro lidský naturel. Depresivní a úzkostlivá povaha není nejlepším předpokladem pro úspěch.“

„Já jsem založení navýsost pozitivního. Problémy jsem byl zvyklý překonávat, nikoli jim podléhat. To je to, co pro mne znamená lepší pohled na svět.“

„Odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost – všechny tyto vlastnosti byly potřebné k vítězství nad fašismem a komunismem. Je nezbytné, aby zejména mladší generace dostaly více úplných informací, aby se tato hrozná etapa naší historie už nikdy nemohla opakovat.“

Paul Rausnitz (narozen 9. 3. 1928 v Jablonci nad Nisou) po okupaci Československa v roce 1939 odešel se svými rodiči a bratry přes Polsko do Sovětského svazu. Po boku svých bratrů se coby teprve čtrnáctiletý přihlásil do československé jednotky v Buzuluku a podílel se na osvobození Československa od nacistů.

 V roce 1946 v obavách před nastupujícím komunistickým režimem s rodinou odešel znovu do zahraničí, kde zůstal až do pádu totality v roce 1989. V USA s bratry založil rodinnou firmu WEPRA, která nejprve dovážela bižuterii z Jablonce, poté například spolupracovala i s firmou Swarovski.  Po návratu do Československa v roce 1989 odkoupil akcie přerovské společnosti Meopta. Zásluhou jeho investic do nových technologií se firma stala prosperující a počet jejích zaměstnanců se nyní pohybuje kolem dvou a půl tisíc. Kromě podnikání se aktivně věnuje  Československé obci legionářské.

V roce 2008 získal ocenění českého ministerstva zahraničí Gratias Agit. Dne 28. října 2013 přijal pan Rausnitz z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana Medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské III. stupně.