Čestný výbor Ceny

Čestný výbor Ceny Arnošta Lustiga za rok 2017

předseda:
Andrej Babiš, předseda vlády České republiky

Pavel Smutný, president Česko-izraelské smíšené obchodní komory

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Martin Stropnický, ministr zahraničních věcí

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český

Odvaha a statečnost
lidskost a spravedlnost

Čestný výbor Ceny

Čestný výbor Ceny Arnošta Lustiga za rok 2017

předseda:
Andrej Babiš, předseda vlády České republiky

Pavel Smutný, president Česko-izraelské smíšené obchodní komory

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Martin Stropnický, ministr zahraničních věcí

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český

Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice
Ivo Schwarz, velvyslanec České republiky ve Státě Izrael

Bernhard Maier, předseda představenstva ŠKODA AUTO a.s.
Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO a.s.

Tomáš Salomon, předseda představenstva Česká spořitelna a.s.
Yariv Ronen, generální ředitel DARAMIS MANAGEMENT s.r.o.
Jiří Podpěra, president OMNIPOL a.s.
Jozef Klein, předseda představenstva Asseco Central Europe, a.s
Augustin Sobol, jednatel Pramacom Prague spol. s.r.o.

Vladimír Dohnal, předseda představenstva TOP HOTELS GROUP a.s.
Oleg Haman, jednatel CASUA, spol. s.r.o
Jaroslav Javornický, jednatel SPIELBERG CZ, spol. s r.o.
Petr Michal, společník CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
Milorad Miškovič, jednatel Karlin Port Real Estate, s.r.o.
Tomáš Paclík, vicepresident BOHEMIAN HERITAGE FUND, nadační fond
Karel Petrželka, předseda představenstva, generální ředitel DEKONTA, a.s.
Vítězslav Moťka, generální ředitel Meopta – optika, s.r.o.
René Sion, generální ředitel Dallmayr Kaffee

Hana Hnátová, sestra Arnošta Lustiga
Jan Burian, ředitel Národního divadla
David Hercky, předseda Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory a honorární konzul České republiky
Richard Hindls, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
Mojmír Kallus, vicepresident světového ústředí ICEJ
Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v České republice
Tomáš Pojar, prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání CEVRO Institut