Laureát za rok 2018 – Karel Řehka

„Abych řekl pravdu, necítím se jako jakýkoliv morální nebo vlastenecký vzor. Jsem normální člověk s dobrými i špatnými stránkami a zkušenostmi, které se mi povedly i nepovedly. Cenu Arnošta Lustiga vnímám jako ocenění pro generaci, kterou reprezentuji, ale především pro celou armádu, která denně nasazuje životy ve světě.“

„Odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost jsou nadčasové hodnoty, které budou vždy důležité. V žádné době nejspíš nenastala situace, kdy by si současníci řekli, že je v tomto ohledu vše ideální a perfektní. Dnešní doba je uspěchaná, velmi konzumní a lidi se kolikrát nedokáží zastavit a pořádně se zamyslet, proč vlastně něco dělají. Máme zaplavené hlavy neskutečným množstvím informací a některé hodnoty se tak mohou lehce vytratit. Na druhou stranu měla každá éra něco svého, ať už dobrého, nebo špatného. Lidé měli své problémy ve středověku, mají je dneska a budou je mít i v příštím století. Vždy bychom chtěli, aby mezi námi bylo víc lidskosti a odvahy, což je přirozené.“

„Nemyslím si, že jsou Češi Švejkové, jak se často říká. Na základě reálné životní zkušenosti věřím tomu, že v sobě máme patriotismus. Když se bavím s lidmi, se kterými jsem pracoval v armádě, ale i známými z akademické sféry, byznysu nebo bývalými spolužáky, tak mě občas příjemně překvapí, kolik lidí je pyšných na to, že jsme Češi. Mají tuto zemi rádi a dokázali by pro ni něco udělat. Voják riskuje život v boji, publicisti odkazují na naši historii, podnikatelé podporují stipendijní pobyty našich studentů, byznysmeni zas nezištně zakládají nadace, a podobně. Spousta lidí je pro společnost ochotna leccos obětovat. Podle mě to není tak špatné, jak si občas namlouváme.“

„Hrdina je podle mě někdo, kdo dokáže v důležité situaci udělat to, co považuje za správné bez ohledu na vlastní bezpečí a prospěšnost. Dokáže zvolit správnou cestu a najít v sobě sílu se jí vydat. Přes veškerý strach, obavy a vědomí slabostí v kritický moment ví, že musí udělat správnou věc. To považuji za hrdinství. Nemusí jít nutně o vojáka. Hrdinou je osoba, která pečuje o postižené dítě nebo někoho podpoří v těžkou chvíli, ačkoliv si tím třeba sama přitíží. Forem hrdinství je hodně.“

Odvaha a statečnost
lidskost a spravedlnost

Laureát za rok 2018 – Karel Řehka

„Abych řekl pravdu, necítím se jako jakýkoliv morální nebo vlastenecký vzor. Jsem normální člověk s dobrými i špatnými stránkami a zkušenostmi, které se mi povedly i nepovedly. Cenu Arnošta Lustiga vnímám jako ocenění pro generaci, kterou reprezentuji, ale především pro celou armádu, která denně nasazuje životy ve světě.“

„Odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost jsou nadčasové hodnoty, které budou vždy důležité. V žádné době nejspíš nenastala situace, kdy by si současníci řekli, že je v tomto ohledu vše ideální a perfektní. Dnešní doba je uspěchaná, velmi konzumní a lidi se kolikrát nedokáží zastavit a pořádně se zamyslet, proč vlastně něco dělají. Máme zaplavené hlavy neskutečným množstvím informací a některé hodnoty se tak mohou lehce vytratit. Na druhou stranu měla každá éra něco svého, ať už dobrého, nebo špatného. Lidé měli své problémy ve středověku, mají je dneska a budou je mít i v příštím století. Vždy bychom chtěli, aby mezi námi bylo víc lidskosti a odvahy, což je přirozené.“

„Nemyslím si, že jsou Češi Švejkové, jak se často říká. Na základě reálné životní zkušenosti věřím tomu, že v sobě máme patriotismus. Když se bavím s lidmi, se kterými jsem pracoval v armádě, ale i známými z akademické sféry, byznysu nebo bývalými spolužáky, tak mě občas příjemně překvapí, kolik lidí je pyšných na to, že jsme Češi. Mají tuto zemi rádi a dokázali by pro ni něco udělat. Voják riskuje život v boji, publicisti odkazují na naši historii, podnikatelé podporují stipendijní pobyty našich studentů, byznysmeni zas nezištně zakládají nadace, a podobně. Spousta lidí je pro společnost ochotna leccos obětovat. Podle mě to není tak špatné, jak si občas namlouváme.“

„Hrdina je podle mě někdo, kdo dokáže v důležité situaci udělat to, co považuje za správné bez ohledu na vlastní bezpečí a prospěšnost. Dokáže zvolit správnou cestu a najít v sobě sílu se jí vydat. Přes veškerý strach, obavy a vědomí slabostí v kritický moment ví, že musí udělat správnou věc. To považuji za hrdinství. Nemusí jít nutně o vojáka. Hrdinou je osoba, která pečuje o postižené dítě nebo někoho podpoří v těžkou chvíli, ačkoliv si tím třeba sama přitíží. Forem hrdinství je hodně.“

brigádní generál Ing. Karel Řehka

Narodil se v Tišnově dne 1. 2. 1975. V letech 1989-1993 studoval na Vojenském gymnáziu v Opavě. Následně se na podzim 1993 stal posluchačem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (obor velitel průzkumných jednotek – manažer), kde studoval až do léta 1997. Ještě před ukončením studia absolvoval v roce 1996 jako zahraniční kadet roční důstojnický kurs v Královské vojenské akademii Sandhurst ve Velké Británii.

Po ukončení studia ve Vyškově byl přidělen k prostějovské 6. speciální brigádě jako velitel skupiny. V roce 1998 byl vyslán do kurzu RANGER ve Spojených státech, který úspěšně absolvoval v březnu 1999. V červnu 1999 byl jako velitel průzkumného odřadu vyslán se 6. průzkumnou rotou KFOR do operace Joint Guardian na území jugoslávské provincie Kosovo. Po návratu do republiky byl v létě roku 2000 odvelen k Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, kde působil jako starší důstojník pracoviště zahraničních styků (zároveň si dálkově dokončil magisterské studium).

V roce 2001 byl společně s inspektorem leteckých návodčích pověřen úkolem vytvořit Skupinu leteckých návodčích u 32. základny taktického letectva v Náměšti nad Oslavou a této skupině v letech 2001-2002 velel (v roce 2002 absolvoval ve Velké Británii kurs předsunutých leteckých návodčích – FAC a později získal i kvalifikaci Combat Ready). Následně se vrátil zpět do Prostějova, kde od října 2002 vykonával funkci velitele roty, později velitele střediska 601. skupiny speciálních sil, a to až do července 2006.

V mezidobí v roce 2003 absolvoval kurs krizového řízení obrany státu na Vojenské akademii v Brně a v roce 2004 se jako zástupce velitele kontingentu speciálních sil zúčastnil operace Enduring Freedom na území Afghánistánu. Od srpna 2006 do července 2009 působil jako vedoucí starší důstojník – specialista oddělení speciálních sil na velitelství sil rychlé reakce NATO (HQ ARRC) v Rheindahlenu ve Spolkové republice Německo (jako takový se na přelomu let 2006/2007 a 2007/2008 dvakrát vrátil do Afghánistánu, kde působil jako starší důstojník – specialista prvku velení a řízení speciálních operací ISAF).

Po návratu do České republiky byl zařazen na funkci staršího důstojníka – specialisty Ředitelství řízení speciálních sil a byl pověřen plněním úkolů vojenského asistenta ministra obrany. Dne 1. 5. 2010 se stal velitelem 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, v jejímž čele stál do 31. 10. 2014. V roce 2011 velel Úkolovému uskupení speciálních sil v operaci ISAF na území Afghánistánu. Od 1. 11. 2014 do července 2017 zastával post ředitele na nově založeném Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany, které vzniklo v rámci přepodřízení 601. skupiny speciálních sil ze struktury Vojenského zpravodajství pod velení náčelníka Generálního štábu AČR.

V průběhu služby u speciálních sil absolvoval řadu odborných kurzů NATO k vedení speciálních operací. V letech 2015-2016 absolvoval Kurz generálního štábu v Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií na Univerzitě obrany. V roce 2016 byl jmenován do hodnosti brigádního generála. Od 1. 8. 2017 působí ve strukturách NATO ve funkci zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblagu.