Laureát za rok 2014 – Petr Sýkora

„Vycházím z toho, že pokud chce člověk měnit svět kolem sebe, měl by nejprve začít u sebe.“

Podnikatel, vizionář, filantrop, spoluzakladatel nadace DOBRÝ ANDĚL a společnosti PAPIRIUS, Petr Sýkora se narodil 9. května 1974 v Praze, kde také vystudoval gymnázium a následně Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní vztahy, poté MBA program na Thunderbird University.

„Snažil jsem se žít foglarovským životem – dobrý skutek, modré políčko. A byl to fajn pocit, udělat něco sám od sebe…“

Odvaha a statečnost
lidskost a spravedlnost

Laureát za rok 2014 – Petr Sýkora

„Vycházím z toho, že pokud chce člověk měnit svět kolem sebe, měl by nejprve začít u sebe.“

Podnikatel, vizionář, filantrop, spoluzakladatel nadace DOBRÝ ANDĚL a společnosti PAPIRIUS, Petr Sýkora se narodil 9. května 1974 v Praze, kde také vystudoval gymnázium a následně Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní vztahy, poté MBA program na Thunderbird University.

„Snažil jsem se žít foglarovským životem – dobrý skutek, modré políčko. A byl to fajn pocit, udělat něco sám od sebe…“

Ještě v rámci studia na vysoké škole, v osmnácti letech založil Petr Sýkora spolu s kamarádem Janem Černým společnost PAPIRIUS – dodavatelskou firmu na kancelářské potřeby. První dodávky papírů nosili zákazníkům v batohu, společnost však brzy začala skvěle prosperovat a stala se největším dodavatelem kancelářských potřeb ve střední a východní Evropě. V roce 2006 společnost prodali americké společnosti Office Depot.

„Naším cílem bylo zbohatnout. Na začátku jsme si chtěli přivydělat, pak rozjet firmu a pak být bohatí. Ale postupně jsme pochopili, že jsou i jiné rozměry než jen vydělávání peněz.“

V roce 2011 Petr Sýkora a Jan Černý společně založili nadaci DOBRÝ ANDĚL a společně věnovali 25 milionů z prodeje společnosti PAPIRIUS na její provozní náklady. Všechny finanční prostředky získané od dárců tedy směřují na podporu nemocných a jejich rodin.

„Založení DOBRÉHO ANDĚLA jsme si důkladně rozmysleli. Uvědomovali jsme si, že se jedná o dlouhodobé rozhodnutí – na rozdíl od PAPIRIUSU se nadace nedá prodat.“

„Vše, co jsme se za 20 let v podnikání naučili, se snažíme přenést do DOBRÉHO ANDĚLA. S jedinou výjimkou. Ostatní neziskové či charitativní projekty nejsou naše konkurence.“

Účelem nadace DOBRÝ ANDĚL je pomáhat rodinám s dětmi, v nichž rodič či dítě onemocněli rakovinou nebo dítě jiným závažným onemocněním, a které se vlivem těchto okolností dostaly do finanční tísně. Rodinám míří pravidelná finanční pomoc, každý měsíc v řádu několika tisíc korun. Každý dárce vidí příběhy konkrétních rodin, kterým pomáhá. Strategií nadace je dlouhodobě odevzdávat příspěvky do posledního haléře potřebným, pomáhat pravidelně a být transparentní vůči svým dárcům.

„Naším cílem je měnit postoj lidí k charitě. Vracíme jim důvěru, již dřív nezískali nebo z nějakých důvodů ztratili.“

„Dobrých andělů“ je více než 40 000 a celkem pomohli téměř 2 500 rodinám nemocných. Za dobu své existence DOBRÝ ANDĚL přerozdělil částku více než 170 000 000 Kč.

„Když jsme DOBRÉHO ANDĚLA dávali dohromady, řekli jsme si, že bychom rádi sdíleli čtyři hodnoty: radost, spolupráci, respekt a odvahu. Na nich chceme organizaci dlouhodobě stavět. A jak vidíte, radost je hned na prvním místě. Máme radost z toho, že umožňujeme lidem, aby si navzájem efektivně pomáhali. Máme radost ze spolupráce s firmami, které DOBRÉMU ANDĚLOVI věří a pomáhají nám ho společně budovat. A v neposlední řadě víme, že dárci zažívají radost z dávání.“

Svět businessu a charity se v české společnosti zatím protíná jen dílčím způsobem. „Úspěšní podnikatelé jsou velmi často velcí meritokraté. Jsou přesvědčeni o tom, že každý člověk je svého štěstí strůjcem. Když jsem já úspěšnej, tak můžeš i ty. A jestli nejsi, tak je to tvoje chyba. Tohle uvažování v byznysové komunitě silně cítím. Je to názor, se kterým jsem se i já dlouho identifikoval. Dnes jsem díky DOBRÉMU ANDĚLOVI zjistil, že ne každý je svého štěstí strůjce. Každému může vstoupit do života událost, která mu ho obrátí vzhůru nohama.“

Petr Sýkora čerstvě oslavil 41. narozeniny. Počátek jeho kariéry se nesl v duchu tradičního úspěšného podnikatele, v mnohém připomínající cestu „amerického snu“. K úspěšné realizaci dobře fungujícího podnikání bezpochyby odvaha a statečnost patří. Petr Sýkora se po ukončení své kariéry ve světě businessu, opět statečně a odvážně, rozhodl jít v životě jiným směrem než většina z nás. Jeho slova dokládají, že lidská zralost, lidskost a spravedlnost nemusí nutně souviset pouze s věkem či získanými zkušenostmi. Pomoc ostatním však pro něj není obětí. Je pro něj posláním a inspirací.

„Stanovil jsem si určitou psychologickou obranu, která mimo jiné spočívá v tom, že si snažím držet určitý odstup. A že čas strávený v DOBRÉM ANDĚLU neustále vyvažuji časem, jejž strávím doma s kluky a se ženou Jindrou. Nerad bych se dostal do situace, kdy budu bláhově zachraňovat svět, a přitom zjistím, že jsem zapomněl na svoje blízké.“

Petr Sýkora je laureátem Ceny Arnošta Lustiga 21. století, reálný vzor hodný následování. Průzkum veřejného mínění realizovaný v dubnu 2015 agenturou STEM/MARK vyhodnotil vlastnosti současného hrdiny vnímaného v české společnosti následovně: statečnost, čestnost, ochota pomáhat a lidskost. Tedy charakteristika Petra Sýkory.

Hrdiny, který nebyl postaven ve svém životě před jasně definovanou výzvu, dějinný přelom či válečný konflikt jako dosavadní laureáti Ceny. Svou životní cestou ukazuje, že i dnešní doba má své hrdiny a vzory, dokonce v produktivním věku. A průměrná polovina lidského věku je bezesporu již dostatečným příslibem pevnosti charakteru a směřování člověka. Ostatně i Arnošt Lustig byl největší výzvě svého života podroben v pouhých 16 letech a svá nejzásadnější díla o síle a poselství lidskosti uprostřed nepředstavitelných hrůz a rozpadu hodnot napsal před čtyřicátým rokem věku.

Petr Sýkora je ženatý, společně se svou ženou vychovávají dva syny. Bydlí v Praze a část roku tráví na Novém Zélandu. Je vegetarián, věnuje se józe a extrémnímu vytrvalostnímu sportování, studuje filosofii v rámci Vedanta Academy.
Petr Sýkora ve svém životě obdržel celkem tři ocenění. V roce 2013 to byl Růžový delfín v rámci Marketéra roku a o rok později Cena VIA BONA 2014 za osobní zaujetí – Srdcař roku. V roce 2015 mu byla udělena Cena Arnošta Lustiga za rok 2014 dle pricipů Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost.

„Podnikání a filantropie jsou si podobnější, než se na první pohled zdá. Dlouhodobě a dobře fungují jen tehdy, když děláte něco opravdu užitečného. Zdravá a fungující česká společnost potřebuje obojí – jak podnikatele, kteří zaměstnávají druhé, vylepšují svět kolem sebe a vytvářejí bohatství, tak neziskové organizace. Základ prosperity je v tom prvním. Civilizovaná společnost však bez toho druhého dobře nefunguje,“ říká Petr Sýkora.