Profesor Pavel Pafko je laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2020

13. 10. 2021

V Praze, 13. října 2021 – Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, udělenou za rok 2020, získal český břišní a hrudní chirurg, profesor Pavel Pafko. Ten v letech 1992 – 2010 působil jako přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol a v roce 1997 provedl se svým týmem první transplantaci plic na území České republiky. V roce 2016 byl pak pasován na rytíře českého lékařského stavu.

Cenu převzal 13. října ve 12 hodin z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila a předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, kteří jsou členy Čestného výboru Ceny a předsedy Výboru Ceny profesora Jana Pirka v Rezidenci primátora hl. m. Prahy.

„Profesor Pafko svými životními postoji a činností splňuje všechna čtyři kritéria, za něž je Cena Arnošta Lustiga udílena, tedy odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost,“ říká profesor Jan Pirk.

Profesor Pavel Pafko (narozen 3. července 1940 v Bratislavě) po bratislavské střední škole studoval od roku 1957 lékařství na pražské Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a studium zakončil v roce 1963. Po vojenské službě nastoupil na Anatomický ústav FVL UK a od června 1966 začal pracovat na III. chirurgické klinice FVL UK v Londýnské ulici. V roce 1981 se stal kandidátem věd (CSc.) a o pět let později byl jmenován docentem Univerzity Karlovy. V roce 1989 obdržel titul doktor věd (DrSc.). Po sametové revoluci, roku 1990, byl jmenován profesorem chirurgie Univerzity Karlovy. Do zrušení titulu doktor věd působil jako předseda celostátní komise pro udělování titulů DrSc. v chirurgii. V roce 1992 se stal přednostou III. chirurgické kliniky. V širší povědomí vstoupil chirurgickým odstraněním plicního nádoru prezidentu republiky Václavu Havlovi v prosinci 1996. Od roku 1994 se začal s týmem připravovat na transplantaci plic, v prosinci 1997 pak ve FN Motol provedl první transplantaci plic v České republice. Vedení transplantací zanechal po sté operaci a roku 2010, v sedmdesáti letech, opustil funkci přednosty kliniky.

Na téma odvahy, statečnosti, lidskosti a spravedlnosti, za něž je Cena Arnošta Lustiga udílena, profesor Pavel Pafko říká: „Vzory můžete mít různé, ale vyloženě hrdinství vnímám v konkrétních humánních činech. Řadím mezi ně situace, kdy je člověk ochoten se něčeho zříct ve prospěch někoho jiného. Pokud máte všeho dost a obdarujete pár lidí, o žádné velké hrdinství vlastně nejde, protože si to ve výsledku na svém kontě ani neuvědomíte. Za skutečné hrdinství považuji to, když riskujete úplně všechno, tedy i svůj život, ve prospěch něčeho pozitivního. Když člověk pro někoho ztratí sám sebe, je pro mne hrdinou.“

Cenu založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora a v jejím Výboru zasedá cela řada významných osobností, jakými jsou advokát a vysokoškolský učitel Jaromír Císař, publicista Jefim Fištejn, generální ředitel České televize Petr Dvořák, rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová či lékař, profesor Jan Pirk, který je jeho předsedou.

„Cena Arnošta Lustiga je dnes českou institucí. Vyjadřuje respekt k nejvyšším lidským hodnotám bez patosu a moralizování. Jsem přesvědčen, že je tak otiskem skvělého života a odkazu Arnošta Lustiga. Připomíná, že mezi námi žijí hrdinové a výjimeční lidé a že je můžeme následovat. Dnes jsou naštěstí vysoké etické postoje zejména věcí svobodného rozhodnutí, tím však jejich hodnota neklesá. Jsme šťastní, že letos, po covidové přestávce, je Cena opět udělena a předána do správných rukou,“ říká president Česko-izraelské smíšené obchodní komory a jeden z původců myšlenky Ceny Pavel Smutný.

Historicky prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2011 se stal pražský biskup mons. Václav Malý. Její druhou držitelkou byla v roce 2012 legendární česká hlasatelka Kamila Moučková. Třetím laureátem byl za rok 2013 zvolen Bedřich Utitz. Za rok 2014 byl oceněn Petr Sýkora. Pátým laureátem Ceny se pro rok 2015 stal spisovatel Jiří Stránský. V roce 2017 Cenu získala někdejší mluvčí Charty 77 Dana Němcová. V roce 2018 se pak laureátem Ceny stal česko-americký podnikatel Paul Rausnitz. Zatím posledním laureátem Ceny byl v roce 2019 generál Karel Řehka, v loňském roce se cena z důvodů pandemie poprvé ve své historii neudílela.

Pavel Kučera
PR Ceny Arnošta Lustiga
604 824 732
pavel.kucera@mail.com
www.relativepr.cz

Cena Arnošta Lustiga

TZ Profesor Pavel Pafko je laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2020

Odvaha a statečnost
lidskost a spravedlnost

Profesor Pavel Pafko je laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2020

13. 10. 2021

V Praze, 13. října 2021 – Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, udělenou za rok 2020, získal český břišní a hrudní chirurg, profesor Pavel Pafko. Ten v letech 1992 – 2010 působil jako přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol a v roce 1997 provedl se svým týmem první transplantaci plic na území České republiky. V roce 2016 byl pak pasován na rytíře českého lékařského stavu.

Cenu převzal 13. října ve 12 hodin z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila a předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, kteří jsou členy Čestného výboru Ceny a předsedy Výboru Ceny profesora Jana Pirka v Rezidenci primátora hl. m. Prahy.

„Profesor Pafko svými životními postoji a činností splňuje všechna čtyři kritéria, za něž je Cena Arnošta Lustiga udílena, tedy odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost,“ říká profesor Jan Pirk.

Profesor Pavel Pafko (narozen 3. července 1940 v Bratislavě) po bratislavské střední škole studoval od roku 1957 lékařství na pražské Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a studium zakončil v roce 1963. Po vojenské službě nastoupil na Anatomický ústav FVL UK a od června 1966 začal pracovat na III. chirurgické klinice FVL UK v Londýnské ulici. V roce 1981 se stal kandidátem věd (CSc.) a o pět let později byl jmenován docentem Univerzity Karlovy. V roce 1989 obdržel titul doktor věd (DrSc.). Po sametové revoluci, roku 1990, byl jmenován profesorem chirurgie Univerzity Karlovy. Do zrušení titulu doktor věd působil jako předseda celostátní komise pro udělování titulů DrSc. v chirurgii. V roce 1992 se stal přednostou III. chirurgické kliniky. V širší povědomí vstoupil chirurgickým odstraněním plicního nádoru prezidentu republiky Václavu Havlovi v prosinci 1996. Od roku 1994 se začal s týmem připravovat na transplantaci plic, v prosinci 1997 pak ve FN Motol provedl první transplantaci plic v České republice. Vedení transplantací zanechal po sté operaci a roku 2010, v sedmdesáti letech, opustil funkci přednosty kliniky.

Na téma odvahy, statečnosti, lidskosti a spravedlnosti, za něž je Cena Arnošta Lustiga udílena, profesor Pavel Pafko říká: „Vzory můžete mít různé, ale vyloženě hrdinství vnímám v konkrétních humánních činech. Řadím mezi ně situace, kdy je člověk ochoten se něčeho zříct ve prospěch někoho jiného. Pokud máte všeho dost a obdarujete pár lidí, o žádné velké hrdinství vlastně nejde, protože si to ve výsledku na svém kontě ani neuvědomíte. Za skutečné hrdinství považuji to, když riskujete úplně všechno, tedy i svůj život, ve prospěch něčeho pozitivního. Když člověk pro někoho ztratí sám sebe, je pro mne hrdinou.“

Cenu založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora a v jejím Výboru zasedá cela řada významných osobností, jakými jsou advokát a vysokoškolský učitel Jaromír Císař, publicista Jefim Fištejn, generální ředitel České televize Petr Dvořák, rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová či lékař, profesor Jan Pirk, který je jeho předsedou.

„Cena Arnošta Lustiga je dnes českou institucí. Vyjadřuje respekt k nejvyšším lidským hodnotám bez patosu a moralizování. Jsem přesvědčen, že je tak otiskem skvělého života a odkazu Arnošta Lustiga. Připomíná, že mezi námi žijí hrdinové a výjimeční lidé a že je můžeme následovat. Dnes jsou naštěstí vysoké etické postoje zejména věcí svobodného rozhodnutí, tím však jejich hodnota neklesá. Jsme šťastní, že letos, po covidové přestávce, je Cena opět udělena a předána do správných rukou,“ říká president Česko-izraelské smíšené obchodní komory a jeden z původců myšlenky Ceny Pavel Smutný.

Historicky prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2011 se stal pražský biskup mons. Václav Malý. Její druhou držitelkou byla v roce 2012 legendární česká hlasatelka Kamila Moučková. Třetím laureátem byl za rok 2013 zvolen Bedřich Utitz. Za rok 2014 byl oceněn Petr Sýkora. Pátým laureátem Ceny se pro rok 2015 stal spisovatel Jiří Stránský. V roce 2017 Cenu získala někdejší mluvčí Charty 77 Dana Němcová. V roce 2018 se pak laureátem Ceny stal česko-americký podnikatel Paul Rausnitz. Zatím posledním laureátem Ceny byl v roce 2019 generál Karel Řehka, v loňském roce se cena z důvodů pandemie poprvé ve své historii neudílela.

Pavel Kučera
PR Ceny Arnošta Lustiga
604 824 732
pavel.kucera@mail.com
www.relativepr.cz

Cena Arnošta Lustiga

TZ Profesor Pavel Pafko je laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2020