Cena Arnošta Lustiga


Cena Arnošta Lustiga

Cena Arnošta Lustiga

Cena Arnošta Lustiga se uděluje každoročně jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost.

Cenu založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora v rámci podpory odkazu Arnošta Lustiga, spisovatele světového formátu, významného představitele českého společenského života a dlouholetého čestného člena Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

Historicky prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2011 se stal pražský biskup mons. Václav Malý. Druhou lauerátkou Ceny Arnošta Lustiga se stala legendární česká hlasatelka Kamila Moučková. Třetím laureátem se v roce 2014 stal Bedřich Utitz. Dne 14. května se histroricky čtvrtým laureátem Ceny Arnošta Lustiga stal Petr Sýkora.